Walter Rouwhorst erelid VIOS Tafeltennis

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VIOS Tafeltennis op 14 maart 2018 is Walter Rouwhorst benoemd tot erelid van de vereniging. De tafeltennisclub gaf hiermee blijk van haar waardering voor de jarenlange inzet van Walter voor de vereniging, onder andere voor de vele jaren als bestuurslid in de functies van penningmeester en nu al weer lange tijd als voorzitter. Daarnaast heeft Walter zich ingezet als trainer en begeleider van de jeugd, als bardienstmedewerker en als afgevaardigde namens de tafeltennistak binnen de Sportfederantie van VIOS. Ook Martijn Koster werd in de bloemen gezet wegens zijn 40 jarig lidmaatschap van VIOS. Martijn werd tevens verrast met een waarderingsspeld voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid (penningmeester en voorzitter) en bardienstmedewerker in de kantine van Sporthal de Sonders.

Martijn Koster (links) en Walter Rouwhorst (rechts)

Wim Holt (rechts) kon niet aanwezig zijn op de ALV maar een dag later kreeg ook hij een mooie bos bloemen van bestuurslid Wout van ’t Wel (links), omdat Wim ook al weer 25 jaar lid is van TTV VIOS.